ถังน้ำร้อนปั๊ม

Heat Pump Water Tanks ใช้ไฟฟ้าเพื่อย้ายความร้อนจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งแทนที่จะสร้างความร้อนของตัวเองเหมือนเครื่องทำน้ำอุ่นแบบดั้งเดิม