ศูนย์การผลิต

เราเป็นเจ้าของโรงงานผลิตขนาดใหญ่สามแห่งพร้อมสายการผลิตอัตโนมัติขั้นสูงระหว่างประเทศสำหรับถังเก็บน้ำเคลือบฟันและเครื่องทำน้ำร้อน

คุณภาพยอดเยี่ยมขึ้นอยู่กับการผลิตที่แม่นยำ!

ศูนย์การผลิต

ศูนย์การผลิต

ศูนย์การผลิต

ศูนย์การผลิต

ศูนย์การผลิต

ศูนย์การผลิต

ศูนย์การผลิต

ศูนย์การผลิต

ศูนย์การผลิต

ศูนย์การผลิต

ศูนย์การผลิต

ศูนย์การผลิต