ศูนย์ทดสอบ

เราเป็นเจ้าของห้องปฏิบัติการประสิทธิภาพการใช้พลังงานและห้องปฏิบัติการ CNAS ด้วยเครื่องมือขั้นสูงระดับนานาชาติ

รับประกันความต้องการคุณภาพของผลิตภัณฑ์!